By / 28th Lipiec, 2017 / Zamówienia Publiczne / Off

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – Usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni.

Numer postępowania: ZP/7/U/2017

 1. Ogłoszenie  wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pobierz (28.07.2017 r.)
 2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiejpobierz (01.08.2017 r.)
 3. SIWZpobierz (01.08.2017 r.)
 4. Wzór umowypobierz (01.08.2017 r.)
 5. Załącznik nr 7.1pobierz (01.08.2017 r.)
 6. Załącznik nr 7.2pobierz (01.08.2017 r.)
 7. Załącznik nr 7.3pobierz (01.08.2017 r.)
 8. Załącznik nr 7. 4pobierz (01.08.2017 r.)
 9. Załączniki do SIWZ forma edytowalnapobierz (01.08.2017 r.)
 10.  Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjipobierz (31.08.2017 r.)
 11. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZpobierz (31.08.2017 r.)
 12. Informacja z otwarcia ofertpobierz (22.09.2017 r.)
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypobierz (19.10.2017 r.)