By / 14th Czerwiec, 2017 / Zamówienia Publiczne / Off

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – Roboty budowlane związane z wymianą instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem separatora w piwnicy Hali Rybnej należącej do Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni. ZP/6/R/2017

Data ogłoszenia postępowania: 14.06.2017 r.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (14.06.2017 r.)
  2. SIWZ (14.06.2017 r.)
  3. Wzór umowy (14.06.2017 r.)
  4. STWiORB (14.06.2017 r.)
  5. Dokumentacja projektowa (14.06.2017 r.): projekt budowlany i projekt wykonawczy
  6. Przedmiar (14.06.2017 r.)
  7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (29.06.2017 r.)