By / 4th Sierpień, 2017 / Zamówienia Publiczne / Off

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – Roboty budowlane związane z remontem lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej ul. Rolniczej ul. Morskiej ul. Swarzewskiej ul. Dantyszka ul. Młyńskiej ul. Zamenhofa.

Data ogłoszenia postępowania: 04.08.2017 r.

  1. Ogłoszenie o zamówieniupobierz (dodano: o4.08.2017 r.)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniapobierz (dodano: o4.08.2017 r.)
  3. Wzór umowypobierz (dodano: o4.08.2017 r.)
  4.  STWiORBpobierz (dodano: o4.08.2017 r.)
  5. Dokumentacja projektowa: część 1 – pobierz oraz część 2 – pobierz (dodano: o4.08.2017 r.)
  6. Przedmiar – część 1 – pobierz oraz część 2 – pobierz (dodano: o4.08.2017 r.)
  7. Informacja z otwarcia ofertpobierz (dodano: 23.08.2017 r.)
  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertypobierz (dodano: 13.09.2017 r.)