By / 5th Lipiec, 2017 / Zamówienia Publiczne / Off

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu na usługi społeczne o wartości poniżej kwoty 750 000 euro, pn. Ochrona obiektu zlikwidowanej szkoły w Gdyni przy ul. Śmidowicza 49 – etap III. ZPS/3/2017

Data ogłoszenia postępowania: 05.07.2017 r.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (05.07.2017 r.)
  2. Wzór umowy (05.07.2017 r.)
  3. Informacja z otwarcia ofert (11.07.2017 r.)
  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.07.2017 r.)