Gmina Miasta Gdyni – Gmina – Miasto na prawach powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
NIP: 5862312326

Adresat:
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 – jednostka budżetowa
ul. Warszawska 67A
81-309 Gdynia