Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy w Gdyni została utworzona z dniem 31 marca 1991 roku na podstawie Uchwały Nr XVII/117/91 Rady Miejskiej w Gdyni z dnia 16 stycznia 1991 roku.

 

Uchwałą Nr XXV/584/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 roku, połączono Zakłady Budżetowe - Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 i Nr 5 w Gdyni.

 

Utworzony w wyniku połączenia Zakład Budżetowy -  Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 z siedzibą w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A, rozpoczął działalność od 1 stycznia 2005 roku.

 

W dniu 1 kwietnia 2015 roku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr III/26/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, Administracja Budynków Komunalnych Nr 4, Zakład Budżetowy w Gdyni została przekształcona w Jednostkę Budżetową.

 

Administracja jest jednostką budżetową realizującą zadania w zakresie:

  • gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi,
  • zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa wobec którego Prezydent Miasta wykonuje zadania z zakresu: administracji rządowej, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi w ramach zawartych umów oraz budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych przekazanych w administrację powierniczą lub przymusową.

 

 


KIEROWNIK

Ewa Zapaśnik

Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 157 z dnia 24 lutego 2001 roku uprawniająca do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzanie nieruchomościami.

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Stańczyk

 

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Danuta Szymańska


 

AKTY PRAWNE

1. Uchwała nr XXV/584/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie połączenia zakładów budżetowych – Administracji Budynków Komunalnych nr 4 i nr 5 w Gdyni.

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

 

3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

4. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.

 

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

7. Uchwała Nr III/26/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.12.2014 r.

 

Akty prawne do pobrania w oryginale:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7